AF 152 - Universal

Dane techniczne  
Typ 152
Temperatura maksymalna 155°C
Ciśnienie maksymalne 3MPa
Odporność na media woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad
Gęstość płyty 1,8g/cm3
Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek płyty 3,5MPa
Ściśliwość przy nacisku 35MPa (temp.20°C) 5-15%
Powrót sprężysty (temp.20°C) minimum 35%
Wytrzymałość na ściskanie σ max 90MPa
Przyrost grubości materiału po działaniu wody destylowanej: maximum 2%
Standardowe grubości [mm] 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe [mm] 1500x1500; 1500x1000
Barwa różowa
Spełniane normy ASTM F 36, DIN 28091, PN-79/M-11029.01, PN-79/M-11029.02, PN-79/M-11029.05