AF 200 - Uniwersal

Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur.

Dane techniczne  
Typ 215
Temperatura maksymalna 200°C
Ciśnienie maksymalne 6MPa
Odporność na media woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad
Gęstość płyty 2,2g/cm3
Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek płyty 7,5MPa
Ściśliwość przy nacisku 35MPa (temp.20°C) 10-15%
Powrót sprężysty (temp.20°C) minimum 50%
Wytrzymałość na ściskanie σ max 90MPa
Przyrost grubości materiału
  • po działaniu wody destylowanej: maximum 2%
  • po działaniu oleju wzorcowego nr 3 w 150°C: maximum 12%
Standardowe grubości [mm] 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe [mm] 1500x1500; 1500x1000
Barwa czerwona
Spełniane normy TWT-101/96, DIN 28090-1, uznanie UDT U-K-1/1-99