AF 400

Wysokoparametrowa płyta przeznaczona do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań.

Dane techniczne  
Typ 245
Temperatura maksymalna 380°C
Temperatura maksymalna pary wodnej 200°C
Ciśnienie maksymalne 12MPa
Odporność na media woda, para wodna, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad
Gęstość płyty 1,9g/cm3
Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek płyty 12MPa
Ściśliwość przy nacisku 35MPa (temp.20°C) 7-15%
Powrót sprężysty (temp.20°C) minimum 45%
Wytrzymałość na ściskanie σ max 120MPa
Przyrost grubości materiału
  • po działaniu wody destylowanej: maximum 2%
  • po działaniu oleju wzorcowego nr 3 w 150°C: maximum 8%
Standardowe grubości [mm] 0,4; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
Formaty standardowe [mm] 1500x1500; 1500x1000
Barwa niebieski
Spełniane normy WT-146/98, DIN 28090-1, DuPont Specification G-81, uznanie UDT U-K-1/1-99