AF Oil

Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur.

Dane techniczne  
Typ 235
Temperatura maksymalna 350°C
Temperatura maksymalna pary wodnej 200°C
Ciśnienie maksymalne 10MPa
Odporność na media woda, para wodna, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad
Gęstość płyty 2,1g/cm3
Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek płyty 10,5MPa
Ściśliwość przy nacisku 35MPa (temp.20°C) 10-15%
Powrót sprężysty (temp.20°C) minimum 40%
Wytrzymałość na ściskanie σ max 90MPa
Przyrost grubości materiału
  • po działaniu wody destylowanej: maximum 2%
  • po działaniu oleju wzorcowego nr 3 w 150°C: maximum 12%
Standardowe grubości [mm] 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe [mm] 1500x1500; 1500x1000
Barwa zielona
Spełniane normy WT-80/95, DIN 28090-1, DuPont Specification G-81, WUG - GM 285/96, Atest Higien. 3/B-1259/96, uznanie UDT U-K-1/1-99