FA - 150

Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR

Dane techniczne  
Klasyfikacja FA-NA1-O według DIN 28091-2
Temperatura maksymalna 180°C
Temperatura pracy ciągłej 140°C
Temperatura maksymalna pary wodnej 120°C
Ciśnienie maksymalne 4MPa
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 2MPa i 120oC
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nie agresywnych
Standardowe grubości [mm] 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm ( z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe [mm] 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)
Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą

 

Właściwości według POLONIT WT - 97/TT-9 arkusz 09

Właściwości Metoda Jednostka Wartość
Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,7
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek ASTM F 152 MPa min 7
Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
Olej ASTM-3,150oC,5h przyrost masy ASTM F 146 % max 8
przyrost grubości % max 4
Paliwo ASTM-B,23oC,5h przyrost masy % max 8
przyrost grubości % max 5
Woda,100oC,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 10
Przepuszczalność gazu DIN 3535/4 ml/min. max 1,0