FA - Acidit (kwasoodporne)

Płyta jest kompozytem włókien oraz napełniaczy odpornych na działanie kwasów i podwyższonej temperatury, związanych specjalnym kwasoodpornym elastomerem

Dane techniczne  
Klasyfikacja Według DIN 28091-2
Temperatura maksymalna 150oC
Temperatura chwilowa maksymalna 200°C
Ciśnienie maksymalne 4MPa
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 1MPa i 150oC
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku stężonych kwasów organicznych i nieorganicznych, ługów i fenoli
Standardowe grubości [mm] 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm ( z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości).
Formaty standardowe [mm] 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)
Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą

 

Właściwości według POLONIT WT - 97/TT-9 arkusz 05

Właściwości Metoda Jednostka Wartość
Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek ASTM F 152 MPa min 10
Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
Kwas siarkowy 65%, 20oC, 48h przyrost masy ASTM F 146 % max 10
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa min 7
 Kwas azotowy 40%, 200C, 18h przyrost grubości % max 10