FA - Carbo 1000

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową

Dane techniczne  
Klasyfikacja FA-CM1-St według DIN 28091-2
Temperatura maksymalna 400oC
Temperatura maksymalna pary wodnej 250°C
Ciśnienie maksymalne 10MPa
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 5MPa i 250oC
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów
Standardowe grubości [mm] 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm ( z tolerancją +/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)
Formaty standardowe [mm] 1000 x 1500 i 1500 x 1500 mm (z tolerancją +/- 40 mm)
Uwaga: Dopuszcza się inne formaty i grubości w porozumieniu z odbiorcą

 

Właściwości według POLONIT WT - 97/TT-9 arkusz 06

Właściwości Metoda Jednostka Wartość
Gęstość DIN 28090/2 g/cm3 min 1,6
Ściśliwość ASTM F 36 J % 5-15
Powrót elastyczny ASTM F 36 J % min 45
Olej ASTM-3,150oC,5h przyrost masy ASTM F 146 % max 15
przyrost grubości % max 8
Woda,100oC,5h przyrost masy % max 15
przyrost grubości % max 5
Naprężenia resztkowe, 175oC, 16h DIN 52913 MPa min 25