Płyty korkowo-gumowe

Płyta jest kompozytem drobnoziarnistego granulatu korkowego związanego elastomerem NBR

Dane techniczne  
Klasyfikacja Typ MGS-D według Normy FIAT 9.146.13
Temperatura maksymalna 100oC
Ciśnienie maksymalne 3MPa
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 1MPa i 75oC
Zastosowanie Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek spoczynkowych w złączach wymagających niskich nacisków montażowych, pracujących w środowisku oleju, benzyny i innych węglowodorów alifatycznych, niektórych rozpuszczalników, tłuszczów i substancji odmrażających. Płyty szczególnie przydatne w motoryzacji
Standardowe grubości [mm] 2,0; 3,0; 4,0; 5;0 mm
Formaty standardowe [mm] 1000 x 500 mm

 

Właściwości według FIAT 9.146.13

Właściwości Metoda Jednostka Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie FIAT 50405 MPa min 3
Ściśliwość ----- % 10-22
Powrót elastyczny ----- % min 80
Twardość FIAT 50408 OSh A 70 - 85
 Olej ASTM-3, 100oC, 70h zmiana grubości FIAT 50413 % od -5 do +20
zmiana wytrzymałości  na rozciąganie FIAT 50405 % +/- 35
 Powietrze, 125oC, 70h  zmiana ściśliwości ----- % +/- 35
zmiana wytrzymałości  na rozciąganie FIAT 50405 %