Polski

Informacje techniczne

Tabela odporności chemicznej płyt GAMBIT

"+" - płyta zalecana

"-" - nie stosować

"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

LP. Medium chemiczne AF 200 AF 202 AF 302 AF Oil AF 400 AF 1000 Paro Gambit PTFE GRZ Thermo Gambit
1 Aceton * - - * * - * + + +
2 Alkohol etylowy + + + + + + + + + +
3 Alkohol metylowy + + + + + + + + + +
4 Amoniak + - - + + * + + * *
5 Anilina - - - - - - - + + +
6 Benzen + - - + + * + + + +
7 Benzyna + * * + + + + + + +
8 Chlor (mokry) * - - * * - * + * *
9 Chlor (suchy) + * * + + - + + * +
10 Chloroform * - - * * * * + + +
11 Cykloheksan * - - * * - * + + +
12 Etan + + + + + - + + + +
13 Fenol + - - + + * + + + +
14 Freon 11 i 12 + * * + + - + + + +
15 Freon 22 * - - + + - + + + +
16 Glikol etylenowy + + + + + + + + + +
17 Kwas azotowy 20% * - - * * - * + - -
18 Kwas azotowy 40% * - - * * - * + - -
19 Kwas fosforowy + + + + + * + + + +
20 Kwas mrówkowy + * * + + - + + + +
21 Kwas octowy + + + + + + + + + +
22 Kwas siarkowy 20% + - - + + - + + - -
23 Kwas siarkowy dymiący + - - + + - + + - *
24 Kwas solny 20% + * * + + - + + * *
25 Mydło + + + + + + + + + +
26 Nadmanganian potasu + * * + + * + + * +
27 Nafta + * + + + * + + + +
28 Octan etylowy * - - * * - * + + +
29 Olej hydraul. mineralny + * + + + * + + + +
30 Olej hydr. (estry fosf.) * - - * * * * + + +
31 Olej silnikowy + + + + + + + + + +
32 Powietrze + + + + + + + + + +
33 Trójchloroetylen + - - + + * + + + +
34 Woda + + + + + + + + + +
35 Woda morska + + + + + - + + * *
36 Wodorotlenek amonu + * * + + * + + + +
37 Wodorotlenek potasu + * * + + * + + + -
38 Wodorotlenek sodu + * * + + * + + + -
39 Wodorotlenek wapnia + + + + + + + + + +

Dane adresowe

Mapa google

Siedziba firmy

ul. Pszczyńska 422a

44-336 Jastrzębie Zdrój

Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00

Telefony

tel. +48 (32) 47 000 83

tel./fax +48 (32) 47 140 32

tel.kom. +48 (0) 602 274 747

Poczta elektroniczna

ezaw@ezaw.com.pl

marketing@ezaw.com.pl

handlowy@ezaw.com.pl

Strona współfinansowana ze środków