Polski

Informacje techniczne

Tabela odporności chemicznej płyt z KLINGER-u

"+" - płyta zalecana

"-" - nie stosować

"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

LP. Medium chemiczne C - 4106 C - 4300 C - 4400 C - 4430 C - 4500 C - 6307 C - 8200 C - 4408 C - 4409 C - 4509
1 Aceton * * * * * * + * * *
2 Alkohol metylowy + + + + + + + + + +
3 Amoniak - + + + + + + + + +
4 Anilina - - - - - * - - - -
5 Benzen * + + + + - + + + +
6 Benzyna + + + + + * + + + +
7 Chlor (mokry) - + + + + * + + + +
8 Chlor (suchy) - * * * * - * * * *
9 Chloroform * * * * * - * * * *
10 Cykloheksan - - - - - * - - - -
11 Etan + + + + + * + + + +
12 Etylen + + + + + + + + + +
13 Fenol * - - - - - * - - -
14 Freon 12 * + + + + * + + + +
15 Freon 22 - + + + + * + + + +
16 Glikol etylowy + + + + + + + + + +
17 Krezol * * * * - * - * * -
18 Kwas azotowy 20% - - - - * - * - - -
19 Kwas azotowy 40% - - - - - - * - - -
20 Kwas fosforowy + + + + + + + + + +
21 Kwas mrówkowy + + + + + + + + + +
22 Kwas octowy * + + + + + + + + +
23 Kwas siarkowy 20% - - - - * - + - - -
24 Kwas cytrynowy + + + + + + + + + +
25 Kwas solny 20% - * * * + - + * * *
26 Metan + + + + + + + + + +
27 Octan etylu * * * * * * * * * *
28 Octan winylu * + + + + - + + + +
29 Propan + + + + + * + + + +
30 Siarczan wapmia + + + + + + + + + +
31 Woda + + + + + + + + + +
32 Wodorotlenek amonu - + + + + + + + + +
33 Wodorotlenek potasu * * * * + * + * * +
34 Wodorotlenek sodu * * * * + * + * * +
35 Wodorotlenek wapnia + + + + + + + + + +

Dane adresowe

Mapa google

Siedziba firmy

ul. Pszczyńska 422a

44-336 Jastrzębie Zdrój

Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00

Telefony

tel. +48 (32) 47 000 83

tel./fax +48 (32) 47 140 32

tel.kom. +48 (0) 602 274 747

Poczta elektroniczna

ezaw@ezaw.com.pl

marketing@ezaw.com.pl

handlowy@ezaw.com.pl

Strona współfinansowana ze środków