Polski

Informacje techniczne

Tabela odporności chemicznej płyt z POLONIT-u

"+" - płyta zalecana

"-" - nie stosować

"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

LP. Medium chemiczne FA-150 FA-202 FA-300 FA-0 FA 0 -1000 FA-CARBO FA-CARBO 1000 KWASO-ODPORNY GRAFIT
1 Aceton * * * * * * * + +
2 Alkohol etylowy + + + + + + + - +
3 Alkohol metylowy + + + + + + + - +
4 Amoniak * * * + + + + - +
5 Benzen * + + + + + + + +
6 Benzyna + + + + + + + + +
7 Chlor (mokry) - * * * * * * - -
8 Chlor (suchy) - + + + + + + - +
9 Chloroform * * * * * * * - +
10 Cykloheksan * * * * * * * - +
11 Etan * * * * * + + - +
12 Fenol - * * * * * * * +
13 Freon 22 - * * * * + + - +
14 Glikol etylenowy + + + + + + + * +
15 Kwas azotowy 20% * - - - - + + + +
16 Kwas azotowy 40% - - - - - - - + +
17 Kwas chlorowodorowy * * * * * * * + +
18 Kwas fosforowy * * * * * + + + +
19 Kwas mrówkowy * * * * * + + + +
20 Kwas octowy * * * * * + + + +
21 Kwas siarkowy 20% - - - - - * * + +
22 Kwas siarkowy dymiący - - - - - - - * -
23 Nadmanganian potasu + + + + + + + - +
24 Nafta + + + + + + + - +
25 Octan etylowy - - - * * * * - +
26 Olej hydraul. mineralny + + + + + + + - +
27 Olej hydr. (estry fosf.) + + + + + + + - +
28 Olej silnikowy + + + + + + + - +
29 Powietrze + + + + + + + + +
30 Para wodna + + + * * + + - +
31 Toulen + * * + + * * - +
32 Trójchloroetylen * * * * * * * - +
33 Woda + + + + + + + + +
34 Woda morska + + + + + + + + +
35 Wodorotlenek amonu + * * + + + + - +
36 Wodorotlenek potasu * - - + + + + - +
37 Wodorotlenek sodu * - - + + + + - +
38 Wodorotlenek wapnia + + * + + + + - +

Dane adresowe

Mapa google

Siedziba firmy

ul. Pszczyńska 422a

44-336 Jastrzębie Zdrój

Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00

Telefony

tel. +48 (32) 47 000 83

tel./fax +48 (32) 47 140 32

tel.kom. +48 (0) 602 274 747

Poczta elektroniczna

ezaw@ezaw.com.pl

marketing@ezaw.com.pl

handlowy@ezaw.com.pl

Strona współfinansowana ze środków