BA - F

Materiał posiada bardzo dobre właściwości termiczne oraz chemicznej odporności na parę wodną

Dane techniczne  
Temperatura maksymalna 400°C
Temperatura w parze wodnej 250°C
Ciśnienie maksymalne 10MPa
Zastosowanie para wodna, oleje, gazy, środki zasadowe oraz sˆabe kwasy
Standardowe grubości [mm] 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0
Rozmiary płyt [mm] 1000x1500; 1500x1500
Baza włókna syntetyczne, grafit, NBR