Polski

Informacje techniczne

Tabela odporności chemicznej płyt z TESNIT-u

"+" - płyta zalecana

"-" - nie stosować

"*" - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji

LP. Medium chemiczne BA-CF BA-GL BA-U BA-F BA-R BA-C BA-S BA-N BA-Auto BA-SM
1 Acetamid + + + + + + + + + +
2 Aceton * * * * * + * * + *
3 Acetylen * + + + + + + + + +
4 Ałun + + + + + + + + + +
5 Amoniak + * + + * + + + * +
6 Anilina - - - - - - - - * -
7 Asfalt + + + + + * + * + +
8 Alkohol butylowy + + + + + * + + * +
9 Alkohol etyloy + + + + + + + + + +
10 Alkohol izopropylowy + + + + + + + + + +
11 Arsenian ołowiawy + + + + + + + + + +
12 Azot + + + + + + + + + +
13 Azotan potasu + + + + + + + + + +
14 Benzen + + + + * - + * - *
15 Boraks + + + + + + + + + +
16 Butan + + + + - + + + - +
17 Benzyna + + + + + + + + - *
18 Benzyna ciężka + + + + + * + + - *
19 Benzyna lakiernicza + + + + + + + * - *
20 Chloran glinowy + + + + * + + + + +
21 Chlorek glinowy + * + + + + + + + +
22 Chlorek amonowy + * + + * + + + + +
23 Chlorek baru + + + + + + + + + +
24 Chlorek etylowy * * * * * - * * - -
25 Chlorek metylowy * * * * - * * * - *
26 Chlorek potasu + + + + + + + + + +
27 Chlorek sodu + + + + + + + + + +
28 Chlorek wapnia + + + + + + + + + +
29 Chloroform * * * * * * * * - *
30 Chlor suchy + - + + - + + + * +
31 Chlor mokry * - * * - * - - - -
32 Cykloheksanol + + + + * + + + * +
33 Cykloheksanon * * * * - * - - * *
34 Cyjanek sodu + + + + * + + * + +
35 Cukier + + + + + + + + + +
36 Dauterm * * * * - * * * - *
37 Dekalina + + + + * + + + - *
38 Dwuchlorek metylowy - - - - - * - - - -
39 Dwuchromian potasowy + + + + * + + * + +
40 Dwusiarczan sodu + + + + + + + + + +
41 Dwusiarczek węgla * - - - - - - - - -
42 Dwutlenek węgla + + + + + + + + + +
43 Ester octowy * * * * * * * * * *
44 Etan + + + + * + + + + +
45 Eter benzylowy - - - - - - - - - -
46 Etylen + + + + * + + + + +
47 Fenol + + + + * + + * + +
48 Formamid metylowy - - - - - - - - - -
49 Formaldehyd + + + + + + + + + +
50 Freon 12 + + + + * + + + - *
51 Freon 22 * * * * - + * + - -
52 Gliceryna + + + + + + + + + +
53 Glikol etylenowy + + + + + + * * + +
54 Heptan + + + + * + + * - *
55

Hydraulic (baza glikol)

+ + + + + + + + + +
56 Hydrazyna + + + + * + + * + +
57 Izobutan + + + + - * + + * +
58 Izooktan + + + + + + + + - *
59 Jodek potasu + + + + + + + + + +
60 Keton metyloetylowy * * * * - * * * - *
61 Kreozol - - - - - - - * * *
62 Krezol * * * * - * * * - -
63 Krochmal + + + + + + + + + +
64 Ksylen + * * - * + * - - *
65 Kwas adypinowy + + + + + + + + + +
66 Kwas azotowy 20% * + * * - + - - - *
67 Kwas azotowy 40% - + * + - + - - - -
68 Kwas azotowy 96% - - - - - - - - - -
69 Kwas benzoesowy + + + + + + + + + +
70 Kwas borny + + + + + + + + + +
71 Kwas chlorowodorowy 20% * + * + - + * * * *
72 Kwas chlorowodorowy 36% - - - - - + - - - *
73 Kwas chlorowodorowy 10% - - - - - * - - - -
74 Kwas chlorowodorowy 40% - - - - - - - - - -
75 Kwas chromowy * - * * - * * - - -
76 Kwas cytrynowy + + + + + + + + + +
77 Kwas fosforowy + + + + + + + + + +
78 Kwas jabłkowy + + + + + + + + + +
79 Kwas masłowy + + + + + + + + + +
80 Kwas mrówkowy 10% + * + + + + + + + +
81 Kwas mrówkowy 85% + * + + - + * * + +
82 Kwas octowy 10% + + + + + + + + + +
83 Kwas octowy 100% + + + + + + + * + +
84 Kwas oleinowy + + + + + + + * * +
85 Kwas palmitynowy + + + + * + + + - *
86 Kwas salicylowy + + + + * + + + + +
87 Kwas siarkowy 20% * - * + - + - - - -
88 Kwas siarkowy 96% - - - - - + - - - -
89 Kwas siarkowy dymiący * * * * * + * * - *
90 Kwas stearynowy + + + + * + + + * +
91 Kwas szczawiowy + + + + - + + + + +
92 Kwas winowy + + + + + + + + + +
93 Metaglinian sodowy + + + + * + + + + +
94 Metan + + + + * + + + + +
95 Metanol + + + + + + + + + +
96 Mleko + + + + + + + + + +
97 Mydło + + + + + + + + + +
98 Nadchloran etylenowy - - - - - * - * * -
99 Nadmanganian potasu + + + + * + + + * *
100 Nafta + + + + * + + + + +
101 Nitrobenzen - - - - - - - - - -
102 Octan amylu * * * * * * * * * *
103 Octan etylowy * * * * - * * * * *
104 Octan glinowy + + + + + + + + + +
105 Octan miedzi + + + + + + + + + +
106 Octan ołowiawy + + + + + + + + + +
107 Octan potasu + + + + + + + + + +
108 Olej mineralny ASTM nr.1 + + + + + + + + + +
109

Olej hydraul. (mineralny)

+ + + + + + + + - *
110 Olej hydr. (phosp. esther type) * * * * * * * * * *
111 Olej paliwowy + + + + + + + + * +
112 Olej silikonowy + + + + + + + + + +
113 Olej transfomatorowy + + + + * + + + * +
114 Oleum - - - - - - - - - -
115 Oktan + + + + + + + + - *
116 Para wodna + + + + + + + + + +
117 Pirydyna + + + + + + + + + +
118 Powietrze + + + + + + + + + +
119 Pentan * * * * * * * * - *
120 Propan - - - - - - - - * -
121 Siarczan magnezu + + + + + + + + + +
122 Siarczan sodu + + + + + + + + + +
123 Siarczek sodu + + + + + + + + + +
124 Smoła + + + + + + + + * +
125 Tlen + + + + * + + + * +
126 Toluen + + + + + + + + - +
127 Trójchloroetylen + + * * * * * * - *
128 Węglan potasu + + + + + + + + + +
129 Woda + + + + + + + + + +
130 Wodorowęglan amonowy + * + + * + + + + +
131 wodrowęglan potasu + + + + * + + + + +
132 Wodorowęglan sodu + + + + + + + + + +
133 Wodorotlenek amonowy + * + + * + + + + +
134 Wodorotlenek potasu + + + + + + + + + +
135 Wodorotlenek sodu + - * * * + * * * *
136 Wodorotlenek wapnia + * + + + + + * + +
137 Wodór + + + + * + + + + +

Dane adresowe

Mapa google

Siedziba firmy

ul. Pszczyńska 422a

44-336 Jastrzębie Zdrój

Pon. - Pt. od 7:00 do 15:00

Telefony

tel. +48 (32) 47 000 83

tel./fax +48 (32) 47 140 32

tel.kom. +48 (0) 602 274 747

Poczta elektroniczna

ezaw@ezaw.com.pl

marketing@ezaw.com.pl

handlowy@ezaw.com.pl

Strona współfinansowana ze środków